Dunder

Ger barnen kunskap

Dunder har stötts av Stiftelsen sedan 2001, då Glädjeresans insamlade medel gick till utvecklingen av detta webbaserade informationssystem. Det riktar sig till barnen och deras familjer. På Dunders hemsida kan barnen, via text och bilder, få information om vad som kommer att hända dem när de skall besöka sjukhuset. Eller när de kommer till skolan visa kompisarna vad de varit med om.
Dunder gör det lättare för barnen att förstå vad olika undersökningar och behandlingar går ut på. Genom att förbereda barnen väl minskas onödig oro både för föräldrar och barn. Väl informerade barn är tryggare barn. I dag är de allra flesta av sjukhusets enheter anslutna.
Idén och utvecklingen av Dunder står ett par medarbetare på sjukhuset för. De har vunnit flera priser både nationellt och internationellt. Hemsidan finns också på engelska!