Torsdagen den 15/12 var det invigning av 2 väntrum och 2 behandlingsrum på temat Djungel på akutmottagningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Väntrummen och de två behandlingsrummen är utformade av inredningsarkitekterna på Bittra Britta och är designade för att skapa en trygg och lugnande miljö för både barn och föräldrar som vistas på sjukhuset.

 – Målsättningen med projektet är att skapa en varm, trygg och inbjudande miljö som får tiden i väntrummen och behandlingsrummen att gå lite fortare, säger Tomas Gedda, fundraising manager för Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Arbetet har resulterat i Zebran Siw och Jaguaren Jagges behandlingsrum där besökarna får en upplevelse av att man är mitt på savannen och zebrahjorden kommer galopperande genom rummet. I väntrummen håller Papegojan Pedro och Schimpansen Lisa till. Kopplat till varje djur finns en historia om hur de hamnade på Barnsjukhuset.

Totalkostnaden för projektet är 800 000 kronor och två av rummen har finansierats av Stiftelsen Olle Bohlin och Odd Fellow lägret nr 4 Gothia.

Stort tack till alla som bidragit till att göra verklighet av detta projekt och till personalen på akuten som under en dryg månad lyckats upprätthålla arbetet och patientsäkerheten trots att det varit lite stökigt på akuten.

Så här fint blev det i alla fall.